Yasal Uyar覺

Yasal Uyar覺
Seslizero.Com internet sitesine ait yasal uyar覺y覺 okumaktas覺n覺z: Bu sitedeki t嚙踝蕭m bilgiler sadece payla覺m ama癟l覺d覺r. Bu web sitesindeki bilgiler 繹zet niteliinde, genel anlamda ve sadece bilgilendirme ama癟l覺d嚙踝蕭r.
Bu sitede sal覺kla ilgili baz覺 bilgilerde payla覺lmaktad覺r. Bu bilgiler kesinlikle payla覺m i癟in olup, t覺bbi tehis ve tedavi 繹zellii ta覺maz. Sadece hastal覺klar覺n anla覺lmas覺 ve de hasta ve yak嚙踝蕭nlar覺n覺n hastal覺klar hakk覺nda bilgi edinmesini salamak ama癟l覺d嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭r. Sal嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭kla ilgili herhangi bir sorunda mutlaka doktorunuza gitmelisiniz. Bu web sitesinde okuyaca覺n嚙踝蕭z herhangi bir konuya dayanarak tedavinizi asla ihmal etmeyiniz.
Bu web sitesine erierek bu yasal uyar覺lar覺 kabul etmi oluyorsunuz. Seslizero.Com web sitesinin 癟al覺anlar覺 aleyhinde ve sitenin kullan覺m覺ndan veya bu sitede bulunan bilgi, g繹r羹 veya tavsiyeden kaynaklanabilecek bir iddiadan feragat etmi oluyorsunuz.
Bu web sitesi 繹nceden bildirmeksizin bu 嚙踝蕭art ve koullar覺 deitirebilir. Bu de嚙踝蕭iiklikler sitede yay覺nland覺覺 andan itibaren ge癟erli olur. Siteyi kullanmaya devam etti嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭iniz s羹rece t羹m bu Yasal Uyar嚙踝蕭lar覺 kabul etmi say覺l覺rs覺n覺z. Bu imza ile kabul etmek gibidir.
Siteden yararlanan t羹m kullan覺c覺lar ve 羹yeler bu h羹k羹mleri aynen kabul etmi say嚙踝蕭l覺r.襤癟erik salay覺c覺 payla嚙踝蕭m portal覺 ve web sitesi olarak hizmet veren Seslizero.Com adresimizde 5651 Say覺l覺 Kanunun 8. Maddesine ve T.C.Kn覺n 125. Maddesine g繹re t羹m 羹yelerimiz paylat覺klar覺ndan kendileri sorumludur. Seslizero.Com ile ilgili t羹m ikayetleriniz ile ilgili [email protected] adresinden iletiime ge癟tikten sonra size mutlaka d繹n羹lecek ve konuyla ilgilenilecektir

Gizlilik politikas覺

Genel sorumluluk

Bu sitede yay嚙踝蕭nlanan bilgilerin kullan覺lmas嚙踝蕭嚙踝蕭 ve bu site arac嚙踝蕭l覺嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭覺yla y羹klenen t羹m dosyalar覺n a癟abilece嚙踝蕭i sorunlar, hukuki sorumluluk tamamen size aittir. Buraya b嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭rak嚙踝蕭嚙踝蕭lacak ki嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭isel bilgilerin sorumluluu yorum yapan kiiye aittir. E嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭er yorum yapt嚙踝蕭嚙踝蕭ktan sonra vazge癟tiyseniz ve yorumunuzun web sitemizden silinmesini istiyorsan嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭嚙踝蕭z [email protected] adresine mail atman覺z yeterlidir. Mail atarken yorumu hangi mail adresiyle yapt覺嚙踝蕭n覺z覺 belirtmeyi unutmay覺n覺z.

D覺 balant覺lar

Web sitemizden ulaabileceiniz d覺 balant覺lar (link, URL) sitemizin sorumluluunda de嚙踝蕭ildir. Eer www.Seslizero.Comde yasalara ayk覺r覺 bir sayfaya ba嚙踝蕭lant嚙踝蕭 varsa l羹tfen gerekli ilemlerin yap覺labilmesi i癟in bize bildiriniz.

erezler

Cookie erez kelimesi web sayfas覺 sunucusunun sizin bilgisayar覺n覺z覺n hard diskine yerletirdii ufak bir yaz覺 (TXT) dosyas覺n覺 tan覺mlamak i癟in kullan嚙踝蕭lmaktad覺r. Sitemizin baz覺 b繹l羹mlerinde kullan覺c覺 kolayl覺覺 salamak i嚙踝蕭in 癟erez kullan覺l覺yor olabilir.